AIKIDO KLUB "MORIHEI" SARAJEVO


KONTAKT

E-mail: aikido_sarajevo@yahoo.com

GSM: 061-769-454

                           Adresa                              

Ledena Dvorana, Skenderija, 71000, Sarajevo