AIKIDO KLUB "MORIHEI" SARAJEVO

  INSTRUKTOR

 

     Na čelu kluba nalazi se Nihad Klinčević

   - Shidoin 4. Dan Aikido (Aikikai Hombu Dojo Tokyo),

   - 4. Dan Ju Jitsu,

   - 4. Dan Aikijutsu,

   - Međunarodni instruktor policijske samoodbrane,

   - Na Univerzitetu u Sarajevu završio dodiplomski i postdiplomski studij, gdje je stekao zvanje magistar nauka.

   - Autor je četiri knjige:

   - Uvod u Aikido, izdanje iz 2006. godine,

   - Aikido - kratak pregled historijskog razvoja vještine, izdanje iz 2009. godine,

   - Samoodbrana kao viktimološka mjera prevencije nasilja, priručnik, izdanje 2015,

   - Resocijalizacija maloljetnih prestupnika, teorija i praksa, izdanje 2016,

   - Osnivač, predsjednik kluba i glavni instruktor u Aikido klubu "Morihei" Sarajevo,

   - Osnivač i predsjednik Aikido saveza Federacije Bosne i Hercegovine,

   - Osnivač i predsjednik Aikido Aikikai organizacije Bosne i Hercegovine,

   - Suosnivač Jiu Jitsu Saveza FBiH,

   - Predstavnik Bosne i Hercegovine u nekoliko međunarodnih federacija za borilačke vještine.

  


    INSTRUCTOR

   The head of the club is Nihad Klinčević

  - Shidoin 4. Dan Aikido (Aikikai Hombu Dojo Tokyo),

  - 4. Dan Ju Jitsu, 

  - 4. Dan Aikijutsu,

  - International instructor of police self-defense,

  - Obtained his Graduate and Master's degree on the University of Sarajevo

  - Author of four books:

  - Introduction to Aikido, published in 2006,

  - Aikido - a brief overview of historical development of the art, published in 2009,

  - Self-defence as a measure of the victimologocal prevention of violence,handbook, issue 2015,

  - Resocialization of underage felons, theroy and pactise, issue 2016, 

  - Founder and main instructor of Aikido team “Morihei“ Sarajevo,

  - Founder and the President of Bosnia and Herzegovina Federal Aikido Union,

  - Founder and the President of Aikido Aikikai Organization of Bosnia and Herzegovina,

  - Co-founder of Ju Jitsu Association of FBiH,

  - Representative of Bosnia and Herzegovina in several international martial arts federations.